Låt inte onödiga hinder stå i vägen för er samhälls- eller affärsnytta.
Feather Agency ger er insikter och etablering hos målgrupper med olika etniska bakgrunder.
Vi arbetar med interkulturell kommunikation
och hjälper er att navigera friktionsfritt mellan olika målgrupper.

 

 

case >