Låt inte onödiga hinder stå i vägen för er samhälls- och affärsnytta. Vi ger er insikter och etablering hos multietniska målgrupper.
Feather Agency är en interkulturell kommunikationsbyrå som hjälper byråer,
organisationer och företag att navigera mellan olika målgrupper och att skapa relevant och inkluderande kommunikation.

 

 

kund-case >