Låt inte onödiga hinder stå i vägen för er samhälls- och affärsnytta. Feather Agency ger er insikter och etablering hos multietniska målgrupper. Vi arbetar med interkulturell kommunikation och hjälper er att navigera friktionsfritt mellan olika målgrupper.

 

 

kund-case >