BRIS - BARNENS LOPP
-matchmaking och event

Projekt:
Barnens lopp var en 3 kilometer lång löptävling som ägde rum på Järvafältet den 13 juni 2016. Målet var inte att springa längst eller snabbast utan att samla och visa vårt engagemang för barn och ungdomars rätt till social trygghet. Omkring 100 barn deltog i tävlingen.
Barnens lopp var en effektiv mötesplats för organisationer och målgruppen. Projektet arbetade proaktivt för att öka förtroendet och förståelsen gentemot olika organisationer, myndigheter och företag.