PLAN INTERNATIONAL - STUDIO TIMBUKTU
-kommunikationskampanj

I Pikine, en förort till Dakar i Senegal, ligger Studio Timbuktu. En samlingspunkt för unga med en sak gemensamt: intresset för att uttrycka sig genom musik. Här hörs rösterna från Dakars unga som spelar in låtar om sin vardag, om utmaningar och drömmar.

Yttrandefrihet är en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. I Senegal är över hälften av befolkningen under 18 år, medan de som fattar besluten som rör unga är mycket äldre. Och det finns flera utmaningar i landet. Många tjejer tvingas in i barnäktenskap och föder barn medan de själva är barn. Ojämställdheten är tydlig, 64 procent av tjejerna går inte färdigt grundskolan och hälften av dem kan inte läsa och skriva. Det gör att det blir ännu svårare för dem att ta plats i samhället.

Därför blir musiken extra viktig för att kunna nå ut och göra sin röst hörd. Rappen i Senegal är stor och politisk, och samtidigt mindre censurerad. Unga får möjlighet att genom musiken berätta om sin verklighet och driva opinion i frågor för att kunna göra avtryck och förändra.

Afrika söder om Sahara är det område i världen som har störst andel unga. Det betyder att det är mest ungdomliga regionen i världen. Med rätt förutsättningar kan unga leda utvecklingen inom musik, kultur, företagande och demokrati. Och skapa förändring som håller.

Projekt: Feather Agency har tagit fram den grundläggande kommunikationsstrategin och marknadsplanen som kampanjen nu vilar på och aktivt utgår från.