FISH TANK

är ett kompetensutvecklings-paket i tre delar som går att jobba på separat eller i kombination för en större impact. Det syftar till att vässa företags och organisationers insikter om de multietniska målgrupperna i Sverige. På det viset vill vi bidra till att skapa bättre förutsättningar för rekrytering, kommunikationsarbete, produktutveckling samt organisations- och affärsutveckling.

FÖRELÄSNING
En fördjupande föreläsning  om strategisk hållbar kommunikation för att nå den mångkulturella gruppen.
Verktyg kan samla in data och kartlägga mönster hos alla individer kvalitativt och kvantitativt genom skräddarsydda algoritmer. Kulturella minoriteter utgör cirka 25 procent av den totala befolkningen. Som grupp har de en köpkraft på över 300 miljarder kronor årligen. Detta är en föreläsning om hur man tar fram rätt data, hur man tolkar den och omvandlar den till relevanta insikter för kommunikation och affärsutveckling för dessa grupper. Vi ritar upp kartan över målgrupperna vad gäller demografi, kön, ålder och inkomst. Föreläsningen ger också exempel på kulturella skillnader och beteendeskillnader som behöver tas hänsyn till i kommunikation.

WORKSHOP 1
Workshopen är en insats i befintlig eller tilltänkt kampanj och är designad för kommunikations- och HR-avdelningar som vill ha hjälp när de  kommunicerar med mångkulturella målgrupper. Vi jobbar nära gruppen med att ta fram eller utveckla kampanjer, samt anpassa budskap och kommunikation för att nå önskad målgrupp.

WORKSHOP 2
Denna workshop bygger vidare på föreläsningen och utvecklar gruppens kompetens inom mångfaldsfrågor och tar upp förändringsledning ur ett mångfaldsperspektiv. När medvetenheten kring mångfaldsfrågor ökar kommer det nya insikten att synliggöra utvecklingsområden att jobba vidare på. Denna del passar utmärkt för ledningsgrupper när de vill driva igenom en förändring i struktur, kultur och arbetsklimat.        

Affärsutveckling utifrån ett mångfaldsperspektiv
De insikter som nås genom föreläsningen kan vara byggstenar som stärker era produkter och tjänster. Hur ska ni designa dessa för att bryta ny mark eller stärka er position?

Vi föreläser om hur ni mångfaldssäkrar er affärsutveckling, från idé till färdig produkt/tjänst. Denna kompetensutveckling kan ges i föreläsnings- eller workshopsformat där det senare handlar om att i skarpt läge jobba med kommunikation eller affärsutveckling.

 
 

Intresserad?

Maila: brandon@featheragency.com
eller ring: 073-5051822