WWF - Världsnaturfonden

 

Enligt en undersökning som Cint beställde av WWF i januari 2014 trodde över 1000 unga svenskar i åldrarna mellan 15-25 - 85 procent - att politiker och beslutsfattare i allmänhet måste göra mer för att stoppa klimatförändringen och 76 procent tyckte att klimatet borde bli en valfråga. Den främsta anledningen till att de tyckte var att "klimatförändringen kommer att avgöra vår planetens framtid". En majoritet är mer bekymrad över klimatförändringen idag än vad de var för fem år sedan och siffrorna speglar ett växande klimatåtagande hos Sveriges unga vuxna.

WWF ville mobilisera detta engagemang, skapa handling och involvera ungdomar i arbetet med att bevara planeten för kommande generationer.

Uppdrag
Producera 4 events om hållbarhet riktad till ungdomar i åldrarna 18-25 år som bor i olika städer runt om i Sverige .

Projekt
Det första eventen började med förorten Tensta. där unga från Tensta rekryterades till WWF:S ungdomsråd.

Hållbarhet
Ordet för en bättre framtid kan betyda så mycket mer än vad vi tänker. Vi försökte med eventen få fram unga människors unika tolkning av ordet i deras egna kontext och miljö. 

Resultat
Ungdomsrådet fungerade under 2015-2016 som ett mentorprogram där ungdomar fick rätt verktyg för att göra något av en idé eller ett projekt för hållbarhet. Ungomdar från Tensta rekryterades via eventen.