WWF - Världsnaturfonden
-event

 

Enligt en undersökning som WWF beställde  i januari 2014 tyckte över 85% unga svenskar i åldrarna 15-25 att politiker och beslutsfattare i allmänhet måste göra mer för att stoppa klimatförändringen och 76% tyckte att klimatet borde bli en valfråga. 

Den främsta anledningen till att de tyckte detta var att "klimatförändringen kommer att avgöra vår planets framtid". Majoriteten i undersökningen svarade att de är mer bekymrade över klimatförändringen idag än vad de var för fem år sedan och siffrorna speglar ett växande klimatåtagande hos Sveriges unga vuxna.

Uppdraget
Att klimatåtagandet hade vuxit hos unga vuxna ville WWF ta till vara på och mobilisera ett engagemang, skapa action och involvera ungdomar i arbetet med att bevara jorden för kommande generationer. De kontaktade oss för att skapa fyra event om hållbarhet riktade till unga i åldrarna 18-25.
Genom dessa event ville vi få fram vad unga tolkade in i uttrycket “en bättre framtid” utifrån deras kontext. Eventen tog plats i Stockholmsförorten Tensta. Några lyckade värvningar av unga till WWF:s ungdomsråd var ett viktigt primärt mål som uppfylldes.

Resultat
Ungdomsrådet fungerade under 2015-2016 som ett mentorprogram där ungdomar fick rätt verktyg för att göra något av en idé eller ett projekt för hållbarhet. Ungdomar från Tensta rekryterades via eventen.